2014-06-05

Gabonak

Bazen behin familia bat ume bat zeukala, eta mutila zen. Mutil hori
Xabier deitzen zen. Egun batean Xabierrek 5urte zituenean, bere ama
eskolara joan zen Xabierren billa, etxeruntz joan ziren eta Xabierrei
pelta joan zitzaion eta Xabier bere bila joan zen, eta kotxe batek arrapatu
zion, ama oso triste eta negarrez hasi zen.Egun bat pasatu zenean ama
eta aita oso triste eta nekatuta zeuden Xabierren istripuaren gahitik.
Urte batzuk pasa ziren eta ama eta aitak medikura joan ziren aber beste
ume bat ekin al basuten, medikuak esan zion ezetz zergatik lasaitu arte
ezin zuelako. Bi urte pasa ziren eta pentzatu zuten ume bat adotatzea.
Orfanato batera joan ziren eta ume bat artu zuten, eta oso listoa eta oso
ondo joaten zen jantzita. Egun batzuk pasatu ziren eta amari eta aitari
arrituta geratzen dira, bizitza aldatu zioten eta telebistan notisiak ikus-
ten zituen umeak.Aste batzuk pasatu ziren eta ama aurdun geratu zen,
gabonak ziren. Goizean esnatu ziren eta aita eta ama igo ziren umearen
logelara eta ikusi zuten ez zegoela, karta bat zegoen oge gainean eta
ipintzen zuen: aingeru bat nais jesusek ekarritakoa.Aita eta ama arrituta
geratzen dira .Hille batzuk pasa zirenean umea zuten eta neska bat zen.
Ortik urte batera Ane deitzen zen eta oso neskato polita eta zintzoa zen.
Aita eta ama buruan zuten Xabier eta ume bat aingerua zen.

June Arteaga

1 comentario:

  1. Istoria asko gustatu zait, pena pixka bat ematen du gurasoek bi ume galtzen dituztelako. Baina hala ere polita izan da, biak pozik geratu direlako azkenean.
    GAROA

    ResponderEliminar